ครม.อนุมัติ โครงการแก้หนี้เพิ่มทุน ปล่อยกู้ 2 หมื่น/ราย ไม่ต้องมีหลักประกัน

เรื่องที่น่าสนใจ เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

ครม.ไฟเขียว โครงการแก้หนี้เพิ่มทุน ให้ออมสินปล่อยกู้ 2 หมื่นบาท/ราย ไม่ต้องมีหลักประกัน ปลอดเงินต้น 6 เดือนแรก ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน ยื่นขอสินเชื่อ 1 พ.ย. 65-31 ม.ค. 66

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ประชุม ครม.เห็นชอบโครงการสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ทั้งนี้ รัฐบาลมีนโยบายแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน ซึ่งกระทรวงการคลังจะจัดงาน มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ มีกำหนดการ 5 ครั้ง

ครั้งแรก 4-6 พฤศจิกายน 2565 ที่ เมืองทองธานี ครั้งที่สอง 18-20 พฤศจิกายน 2565 ที่ จ.ขอนแก่น ครั้งที่สาม 16-18 ธันวาคม 2565 ที่ จ.เชียงใหม่ ครั้งที่สี่ 20-22 มกราคม 2566 ที่ จ.ชลบุรี และครั้งที่ห้า 27-29 มกราคม 2566 ที่ อ.หาดใหญ่ สงขลา

มีวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อให้ประชาชนที่เข้าร่วมงานมีสภาพคล่องทางการเงินในการดำรงชีวิต และลงทุนประกอบอาชีพไม่น้อยกว่า 1 แสนราย ผ่านมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ และมีหลักเกณฑ์ผ่อนปรนกว่าหลักเกณฑ์ปกติ ผ่านธนาคารออมสิน

โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือผู้มีรายได้ประจำ หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่แผงลอย มีสัญชาติไทย และอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป รวมถึงต้องไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือ กรรมการ ธนาคารออมสิน

วงเงินโครงการดังกล่าว มีวงเงินสินเชื่อ 2 พันล้านบาท โดยวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 2 หมื่นบาทต่อราย ไม่จำเป็นต้องมีหลักประกัน ระยะเวลาการกู้ยืมสูงสุดไม่เกิน 2 ปี ปลอดชำระหนี้เงินต้น 6 งวดแรก อัตราดอกเบี้ยคงที่ ที่ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน สำหรับเวลายื่นขอสินเชื่อตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565-31 มกราคม 2566 หรือจนกว่าจะครบเงินโครงการ

นายอนุชากล่าวว่า ที่ประชุม ครม.ยังอนุมัติงบประมาณ 600 ล้านบาท เพื่อรัฐบาลจะมีการชดเชยความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) โดยชดเชยในอัตราไม่เกินร้อยละ 30 ของวงเงินสินเชื่อที่อนุมัติทั้งหมด