“พาณิชย์” เตรียมจัด 7 กิจกรรมเพิ่มโอกาสการค้า การลงทุนกับซาอุดีอาระเบีย

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

“พาณิชย์” ตั้งแท่นจัด 7 กิจกรรมขยายตลาดซาอุดีอาระเบีย หลัง 2 ชาติฟื้นความสัมพันธ์ เตรียมเร่งสัมมนาให้ความรู้ โอกาสด้านตลาด จัดคณะผู้แทนการค้าไปเยือน ส่งเสริมการขายสินค้าข้าว อาหารฮาลาล ผลไม้ เข้าร่วมงานแสดงสินค้า ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์สินค้าไทย จัดเจรจาจับคู่ธุรกิจออนไลน์ และเชิญผู้นำเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในไทย เผยยังมีโอกาสเข้าไปลงทุน และดึงดูดการลงทุนตามยุทธศาสตร์ Saudi Vision 2030

นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงผลการวิเคราะห์สถานการณ์การค้าของไทยกับซาอุดีอาระเบีย หากมีการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างกัน ตามที่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการว่า ล่าสุดมีข้อวิเคราะห์และรายงานจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเจดดาห์ ระบุว่า เจ้าชายมุฮัมมัด บิน ซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อัลซะอูด มกุฎราชกุมาร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซาอุดีอาระเบีย พระองค์เป็นมกุฎราชกุมารและเป็นว่าที่กษัตริย์แห่งซาอุดีอาระเบียองค์ต่อไป ทั้งยังเป็นผู้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ Saudi Vision 2030 ที่ใช้ในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจประเทศซาอุดีอาระเบีย

ทั้งนี้ การที่นายกรัฐมนตรีประเทศไทยมีโอกาสเข้าเฝ้าฯ หารือกับเจ้าชายนั้น ทำให้เป็นโอกาสที่ซาอุดีอาระเบียจะฟื้นความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างกัน ซึ่งจะทำให้เกิดความคล่องตัวในหลายด้าน เช่น การผ่อนปรนการเข้าออกประเทศ การผ่อนปรนมาตรการทางการค้า การสั่งซื้อสินค้าจากประเทศไทยเพิ่มขึ้น การร่วมลงทุนและการนำแรงงานฝีมือจากประเทศไทยเข้าไปทำงานในซาอุดีอาระเบีย

นางมัลลิกากล่าวว่า จากการฟื้นความสัมพันธ์ข้างต้น กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้จัดทำแผนงานและกิจกรรมตามนโยบายของนายจุรินทร์ ที่จะดำเนินการเร่งด่วนรวม 7 กิจกรรม ได้แก่ 1. การจัดกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้ด้านการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคเปิดกว้างทางวัฒนธรรมของซาอุฯ ภายใต้ยุทธศาสตร์ Saudi Vision 2030 2. การจัดคณะผู้แทนการค้านักธุรกิจทั้งจากไทยไปซาอุฯ และจากซาอุฯ มาเยือนประเทศไทย เพื่อกระชับความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายระหว่างกัน

3. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าไทยร่วมกับซูเปอร์มาร์เกตชั้นนำในซาอุฯ เช่น ข้าว อาหารฮาลาล และผลไม้ เป็นต้น เพื่อให้สินค้าได้เป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น 4. การเชิญผู้ประกอบการไทยร่วมงานแสดงสินค้าในซาอุฯ เช่น งานแสดงสินค้าอาหารและสินค้าฮาลาล Saudi Food Expo 5. การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์สินค้าอาหารสินค้าฮาลาลผ่านช่องทางออนไลน์ 6. การเชิญผู้นำจากซาอุฯ ร่วมเจรจาการค้าผ่านออนไลน์ Online business Matching 7. การเชิญผู้นำจากประเทศซาอุฯ ร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติของไทย ทั้งรูปแบบปกติ หรือรูปแบบไฮบริด และรูปแบบออนไลน์ ซึ่งทั้ง 7 แผนงานนี้จะมีขึ้นในปี 2565

นางมัลลิกากล่าวว่า ตลาดซาอุดีอาระเบียถือเป็นตลาดการค้าที่มีโอกาสเติบโต ซึ่งนายจุรินทร์ได้โฟกัสตลาดนี้มาตั้งแต่ต้น ตามนโยบายการฟื้นฟูตลาดดั้งเดิม เพราะนอกจากการค้าขายกับซาอุฯ แล้ว ยังเป็นประตูการค้านำสู่อีกหลายประเทศในภูมิภาค และนโยบายใหม่ของซาอุฯ เขาต้องการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ โดยเพิ่มภาคการท่องเที่ยว ภาคบริการ ภาคการร่วมลงทุน ทำให้มีความต้องการนำเข้าสินค้าและกำลังการผลิตจำนวนมาก นั่นจึงเป็นโอกาสของประเทศไทย

นอกจากนี้ ยังพบว่าซาอุดีอาระเบียยังมีความต้องการความเชี่ยวชาญการลงทุนจากไทย ในด้านการทำฟาร์มและเน้นเลี้ยงกุ้ง ปลา ไก่ การทำธุรกิจโรงพยาบาล โรงแรม ร้านอาหาร กิจการแฟรนไชส์ ขณะเดียวกันนักธุรกิจซาอุดีอาระเบียก็สนใจร่วมลงทุนในประเทศไทย โดยเน้นด้านกิจการที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหาร พลังงาน และเหมืองแร่ เป็นต้น

การค้าระหว่างไทยกับซาอุฯ ในปี 2564 มีมูลค่า 7,301 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 31.8% แยกเป็นการส่งออก 1,638 ล้านเหรียญสหรัฐ และนำเข้า 5,662 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยสินค้าส่งออกสำคัญของไทย คือ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ตู้เย็น-ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล เคมีภัณฑ์ เครื่องซักผ้า-เครื่องซักแห้งและส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบ ผลไม้กระป๋องและแปรรูป เม็ดพลาสติก ข้าวและผลิตภัณฑ์ พลาสติก อาหารสัตว์เลี้ยง กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ เป็นต้น และสินค้านำเข้าสำคัญ เช่น น้ำมันดิบ เคมีภัณฑ์ ปุ๋ย ยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ น้ำมันสำเร็จรูป สินแร่โลหะอื่น ๆ และเศษโลหะ เป็นต้น

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/business